Top
asean-thailand

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ได้รับรางวัล ASEAN Prize ประจำปี 2564

ชื่อ : สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ได้รับรางวัล ASEAN Prize ประจำปี 2564
วัน/เวลา : 2021-10-29 12:01:44
ขอแสดงความยินดีกับ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute : MI) เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล ASEAN Prize ประจำปี 2564 ซึ่งประกาศอย่างเป็นทางการระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 38 และ 39
 
MI ประสบความสำเร็จในการมีบทบาทสำคัญส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคี เพื่อมุ่งไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาค และมีส่วนสำคัญในการเชื่อมประสานช่องว่างการพัฒนาและเสริมสร้างการเป็นประชาคมอาเซียน
 
 
ที่มา https://asean.org/mekong-institute-receives-asean-prize-2021/
>