Top
asean-thailand

ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าอินโดนีเซีย สถาบันวิจัยสิงคโปร์คาด ปี 64 นี้ มีความเสี่ยงต่ำ

ชื่อ : ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าอินโดนีเซีย สถาบันวิจัยสิงคโปร์คาด ปี 64 นี้ มีความเสี่ยงต่ำ
วัน/เวลา : 2021-06-30 14:47:48
ผลงานวิจัยจากนักวิจัยสถาบันการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (Singapore Institute of International Affairs: SIIA) เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา ระบุว่า ปี 2564 นี้ พบความเสี่ยงต่ำจากปัญหาหมอกควันที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากอิทธิพลของปัจจัย เช่น

การปรับปรุงนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงสภาพภูมิอากาศ และโครงการการใช้พื้นที่ป่า ของป่าพรุ พื้นที่ชุ่มน้ำ สำหรับเป็นพื้นที่กักเก็บคาร์บอน หรือแหล่งคาร์บอนเครดิต (Carbon credit)”

ทั้งนี้ คาร์บอนเครดิต (Carbon credit)” หมายถึง สิทธิที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการที่บุคคลหรือองค์กรได้ดำเนินโครงการหรือมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้สามารถวัดปริมาณและสามารถนำไปซื้อขายในตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต (Carbon market) สถานที่ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม โดยการนำสินค้าที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตมาเป็นวัตถุในการซื้อขายแลกเปลี่ยน ได้

หมายความว่าขณะนี้ในอินโดนีเซียมีการดำเนินธุรกิจสำหรับการอนุรักษ์แหล่งชุมน้ำตามธรรมชาติเหล่านี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ไม่ต้องทำการระบายน้ำและตัดต้นไม้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันหรือเยื่อกระดาษอีกต่อไป ส่งผลให้มีการอนุรักษ์ที่ดินป่าเหล่านี้เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้

เนื่องจาก พื้นที่ป่าพรุ มีน้ำขังตามธรรมชาติ เป็นแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นพื้นที่กักเก็บคาร์บอน แต่สำหรับที่ดินที่จะใช้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เดิมจำเป็นต้องมีการระบายน้ำออก ส่วนนี้ส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้ รวมถึงปล่อยก๊าซคาร์บอนจำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ

รองศาสตราจารย์ ไซม่อน เทย์ (Simon Tay) ประธาน SIIA กล่าวในบทนำของรายงานดังกล่าวว่า สำหรับการระบุระดับสีด้านความเสี่ยงหมอกควัน เป็นสีเขียว สีเหลืองอำพัน และสีแดง โดยที่สีเขียวมีความเสี่ยงต่ำและสีแดงอยู่ในระดับเสี่ยงสูง มุมมองปี 2564 นี้มีแนวโน้มเป็นเสีเขียวครั้งแรก ในขณะที่ปีที่แล้ว (2563) รวมถึงปี 2562 เป็นสีเหลืองอำพัน

รศ. เทย์ กล่าวว่า ต้องยกความดีความชอบให้กับทางการอินโดนีเซีย ที่ได้ดำเนินการปฏิรูปนโยบายใหม่ เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านไฟป่าและหมอกควัน
ตัวอย่างเช่น เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว รัฐบาลชาวอินโดนีเซียได้ต่ออายุคำสั่งปฏิบัติการของหน่วยงานฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุ (Peatland Restoration Agency) และขยายความรับผิดชอบให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นเป็นพื้นที่น้ำขังและเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่อุดมสมบูรณ์ เช่นเดียวกับพื้นที่ป่าพรุ

รายงานของ SIIA ยังระบุด้วยว่า อินโดนีเซียกำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้างกรอบการทำงานระดับชาติด้านการค้าคาร์บอน (national framework for carbon trading) “การดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าว รัฐบาลอินโดนีเซียไม่เพียงตระหนักถึงความเสี่ยงของหมอกควันและไฟป่า แต่ยังพยายามเปลี่ยนความเสี่ยงนั้น ให้เป็นโอกาสเชิงบวกสำหรับการอนุรักษ์ การจัดการคาร์บอน และการลงทุน อีกด้วย”

อย่างไรก็ดี รศ. เทย์ ได้กล่าวเตือนในระหว่างการเปิดตัวรายงานของ SIIA ว่า การประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินหมอกควันข้ามพรมแดนขั้นรุนแรง (severe transboundary haze) จึงอาจมีไฟไหม้ในอินโดนีเซียและหมอกควันบางส่วนเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง
 
ที่มา The Strait Times และ กรุงเทพธุรกิจ 
รูปภาพโดย JASON QUAH
>