Top
asean-thailand

ครม. ประกาศวันหยุด 4-5 พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี เพื่อรองรับการประชุมสุดยอดอาเซียน แก้ปัญหาการจราจร

ชื่อ : ครม. ประกาศวันหยุด 4-5 พฤศจิกายน 2562 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี เพื่อรองรับการประชุมสุดยอดอาเซียน แก้ปัญหาการจราจร
วัน/เวลา : 2019-10-30 08:54:04
อ่านเพิ่มเติม : http://nwnt.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TCATG191015214905083

ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

>