Top
asean-thailand

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

ชื่อ : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ
วัน/เวลา : 2019-01-18 06:37:57
อ่านเพิ่มเติม : https://www.asean2019.go.th/th/news/asean-foreign-ministers-retreat-amm-retreat-17-18-january-2019-at-shangri-la-hotel-chiang-mai/

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

>