Top
asean-thailand

คำกล่าวของนายกรัฐมนตรี งานรวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน ณ ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 21 ธันวาคม 2561

ชื่อ : คำกล่าวของนายกรัฐมนตรี งานรวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน ณ ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 21 ธันวาคม 2561
วัน/เวลา : 2019-01-18 06:43:53
อ่านเพิ่มเติม : https://www.asean2019.go.th/th/news/%E0%B8%84%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C/

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

>