Top
asean-thailand

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงประเด็นที่ไทยจะผลักดันระหว่างเป็นประธานอาเซียน

ชื่อ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงประเด็นที่ไทยจะผลักดันระหว่างเป็นประธานอาเซียน
วัน/เวลา : 2019-01-01 06:19:50
อ่านเพิ่มเติม : https://youtu.be/T8eHIdP67Eg
>