สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
Top
asean-thailand

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

     พม่าอ่วมฝนมรสุม-ดินถล่ม! – เมื่อ 18 มิ.ย. เอเอฟพี และ ไฟแนนเชี่ยลเอ็กซ์เพรส รายงานสถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มในเมืองมะละแหม่ง ห่างจากนครย่างกุ้งไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว 300 ก.ม. ภายหลังพายุมรสุมพัดผ่านพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
รายละเอียดเพิ่มเติม