หน้าหลัก| แนะนำสมาคม| อาเซียนคืออะไร|รายงานพิเศษ|ห้องภาพ| ดาวน์โหลด|สมัครสมาชิก |ติดต่อเรา

สมัครสมาชิก

ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน – ประเทศไทยได้ เพียงดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาทะเบียนบ้าน) และรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป เพื่อทำบัตรสมาชิก ท่านสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองหรือส่งมาที่

สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย
กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10210
โทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 44202-4 โทรสาร 02-1439324-31 ต่อ 44200

สมาชิกสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย นอกจากจะได้รับจดหมายข่าวของทางสมาคมฯ แล้ว ยังจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ งานสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ

โหลดใบสมัคร