หน้าหลัก| แนะนำสมาคม| อาเซียนคืออะไร|รายงานพิเศษ|ห้องภาพ| ดาวน์โหลด|สมัครสมาชิก |ติดต่อเรา

 
พยากรณ์อากาศประจำวัน

+++ประกาศ+++ ดร.จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยคนใหม่และกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่

 

จดหมายข่าวสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

 

มาแล้ว ! จดหมายข่าวสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 4

 

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพ

 
จดหมายข่าวสมาคมฯ   กิจกรรมสมาคมฯ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-กันยายน 2552)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม-ธันวาคม 2552)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2553)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2553)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม-ธันวาคม 2553)
 

•เรื่องเล่าจากอินโดนีเซีย
โครงการวรรณกรรมเพื่ออาเซียนปี 2552
รวมบทความจากโครงการวรรณกรรม
เพื่ออาเซียน 2553

 


ข่าวสารจากประเทศเพื่อนบ้าน : ลาว พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน กัมพูชา เวียดนาม อาเซียน
เว็บไซต์น่าสนใจ (Interesting Links)
สำนักเลขาธิการอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ศูนย์ข้อมูลอาเซียน-ญี่ปุ่น สถานทูตฟิลิปปินส์
ศูนย์ข้อมูลอาเซียน-เกาหลี สถานทูตลาว
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สถานทูตสิงคโปร์
กรมการค้าต่างประเทศ สถานทูตอินโดนีเซีย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถานทูตมาเลเซีย
กรมส่งเสริมการส่งออก สถานทูตเวียดนาม
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมเว็บไซต์สถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย
สมาคมกฎหมายแห่งอาเซียน Southeast Asia
กรมการกงสุล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
สมาคมส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน  
Copyright @ 2009 ASEAN ASSOCIATION - THAILAND,Ministry of Foreign Affairs Sri Ayudhya Road, Bangkok 10400 Thailand

ว็บไซต์น่าสนใจ (Interesting Links)