หน้าหลัก| แนะนำสมาคม| อาเซียนคืออะไร|รายงานพิเศษ|ห้องภาพ| ดาวน์โหลด|สมัครสมาชิก |ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย
กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 44202-4 โทรสาร 02-143-9324-31 ต่อ 44200
E-mail
: aseanthailand@hotmail.com