หน้าหลัก| แนะนำสมาคม| อาเซียนคืออะไร|รายงานพิเศษ|ห้องภาพ| ดาวน์โหลด|สมัครสมาชิก |ติดต่อเรา

ห้องภาพ

 

๐ ภาพจากโครงการแลกเปลี่ยนภาคประชาชนอาเซียน(ไทย-อินโดนีเซีย) วันที่ 11-16 กรกฎาคม 2552

๐ ภาพงานเสวนา “รู้จักอดีต เข้าใจปัจจุบัน สานฝันสู่ประชาคมอาเซียน 2558” วันที่ 8
สิงหาคม 2552 ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ


๐ ภาพงานวันครบรอบการก่อตั้งอาเซียน 42 ปี วันที่ 8 สิงหาคม 2552 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
 

๐ ภาพงานเสวนาอาเซียนสี่ภาค
     

๐ ภาพงานสัมมนา “บทบาทสื่อมวลชนกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558” วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ

     

๐ ภาพพิธีมอบรางวัล ASEAN Media Award 2009 วันที่ 25 มีนาคม 2553 ณ ห้องนราธิป
กระทรวงการต่างประเทศ

     

๐ ภาพงานเสวนา “2558 ปีแห่งประชาคมอาเซียน : ใครเป็นคู่แข่ง...ใครเป็นหุ้นส่วนของไทย?” วันที่ 6 สิงหาคม 2553 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

     

๐ ภาพกิจกรรมอาเซียนสัญจร จังหวัดสงขลา วันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2553