Top
asean-thailand

นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย และผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม ABIS 2019

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 3 พฤศจิกายน 2562
ชื่อ : นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย และผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม ABIS 2019
เริ่มต้นกิจกรรม : 2019-11-03
สิ้นสุดกิจกรรม : 2019-11-03

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ดร. จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวสุวนิจ สมบัติพิบูลย์ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business and Investment Summit 2019: ABIS 2019) ภายใต้หัวข้อ “Empowering ASEAN 4.0” ซึ่งจัดโดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN Business Advisory Council: ASEAN-BAC) กระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ และสื่อมวลชน รวมกว่า 1,200 คน ได้เข้าร่วม

     การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอาเซียน มีการจัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งประเด็นผลักดันในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ปี 2562 ได้แก่ การอำนวยความสะดวกทางการค้า การเตรียมความพร้อมของอาเซียนสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน

     ขอขอบคุณภาพจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

>