Top
asean-thailand

ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ "บทบาทเยาวชนไทยกับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย" ณ ลานใต้ตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 29 สิงหาคม 2562
ชื่อ : ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ "บทบาทเยาวชนไทยกับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย" ณ ลานใต้ตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เริ่มต้นกิจกรรม : 2019-08-29
สิ้นสุดกิจกรรม : 2019-08-29

     ตามที่ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร. ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จัดงานสัปดาห์อาเซียน ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Week) ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ \\\\\\\"Advancing Partnership for Sustainability\\\\\\\" ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม-4 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น
     ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ \\\\\\\"บทบาทเยาวชนไทยกับการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย\\\\\\\" โดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ตั้งเเต่เวลา 15.00-16.30 น. ณ ลานใต้ตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

>