Top
asean-thailand

เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนฯ ณ โรงเเรมเชียงราย แกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 27 กรกฎาคม 2562
ชื่อ : เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนฯ ณ โรงเเรมเชียงราย แกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย
เริ่มต้นกิจกรรม : 2019-08-27
สิ้นสุดกิจกรรม : 2019-08-27
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

     ตามที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ได้จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาฯ ณ โรงเเรมเชียงราย แกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นั้น
     ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาฯ ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1c6P6o9TWG7mBpJGiJGOt464WI7G89JnP

 

>