Top
asean-thailand

ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนฯ ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 27 กรกฎาคม 2562
ชื่อ : ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนฯ ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เริ่มต้นกิจกรรม : 2019-07-27
สิ้นสุดกิจกรรม : 2019-07-27

            สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จะจัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนฯ ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ตามกำหนดการที่แนบ

            ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้ที่          

            https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuKJj98CvHwIm9cLb9dEHBAeXU_L77nIpC9t9CweHJyQXw_A/viewform

            หรือสแกน QR code

>