Top
asean-thailand

ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย พบหารือกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562
ชื่อ : ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย พบหารือกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เริ่มต้นกิจกรรม : 2019-02-01
สิ้นสุดกิจกรรม : 2019-02-01

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย พบหารือกับนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมสวง กาญจนากร อาคารราชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินโครงการ Train the Trainers ของสมาคมอาเซียนฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการทำงานและความร่วมมือของอาเซียน สู่ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นประชาชนอาเซียนต่อไป

>