Top
asean-thailand

นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย พบหารือกับอธิบดีกรมอาเซียน

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 9 มกราคม 2562
ชื่อ : นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย พบหารือกับอธิบดีกรมอาเซียน
เริ่มต้นกิจกรรม : 2019-01-09
สิ้นสุดกิจกรรม : 2019-01-09

     เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ดร. จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย พร้อมด้วยนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมอาเซียนฯ ได้พบหารือกับ ดร. สุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน โดยมีนายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน และนางสาววนาลี โล่ห์เพชร ผู้อำนวยการกองสังคมและวัฒนธรรม กรมอาเซียน ร่วมหารือด้วย ที่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาคมอาเซียนฯ กับกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562

 
>