Top
asean-thailand

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาอาเซียนสัญจร หัวข้อ "อาเซียนกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นอีสาน"

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 20 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ : ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาอาเซียนสัญจร หัวข้อ "อาเซียนกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นอีสาน"
เริ่มต้นกิจกรรม : 2018-11-20
สิ้นสุดกิจกรรม : 2018-11-20
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
>