Top
asean-thailand

`ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ปี 2565

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : พ.ศ. 2565 `ลำดับ 1
ชื่อ : `ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ปี 2565
เริ่มต้นกิจกรรม : 2022-05-12
สิ้นสุดกิจกรรม : 2022-05-25

 

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
 
>