Top
asean-thailand

ASEAN Day 8 ส.ค.61

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 2561-6
ชื่อ : ASEAN Day 8 ส.ค.61
เริ่มต้นกิจกรรม : 2018-08-08
สิ้นสุดกิจกรรม : 2018-08-08

ดร.จิตริยา ปิ่นทอง นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทยเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันอาเซียน ณ ลานน้ำพุ และ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี ซึ่งผู้เข้าร่วมได้แก่ คณะทูตประเทศอาเซียน ผู้บริหารกระทรวง และแขกรับเชิญ

>