Top
asean-thailand

งานเสวนา “รู้จักอดีต เข้าใจปัจจุบัน สานฝันสู่ประชาคมอาเซียน 2558”

ปี พ.ศ. - ลำดับที่ : 2552-3
ชื่อ : งานเสวนา “รู้จักอดีต เข้าใจปัจจุบัน สานฝันสู่ประชาคมอาเซียน 2558”
เริ่มต้นกิจกรรม : 2009-08-08
สิ้นสุดกิจกรรม : 2009-08-08
>