Top
asean-thailand

การสัมมนาออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ "สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนใต้ สู่ตลอดการค้าเสรีอาเซียน"

การสัมมนาออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ "สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนใต้ สู่ตลอดการค้าเสรีอาเซียน"

     แหล่งที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์