Top
asean-thailand

รายการคุยกันเช้านี้: การประชุมสุดยอดอาเซียน หารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านพ้นวิกฤต Covid-19

รายการคุยกันเช้านี้: การประชุมสุดยอดอาเซียน หารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านพ้นวิกฤต Covid-19

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ \"การประชุมสุดยอดอาเซียน หารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านพ้นวิกฤต Covid-19\" (นาทีที่ 31:40) ในรายการคุยกันเช้านี้ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM106 MHz ซึ่งท่านสามารถรับชมได้ทาง Facebook \"วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM106\" ที่ https://www.facebook.com/106familynews/videos/292242328569205/