Top
asean-thailand

การเปิดร้านอาหาร ร้านตัดผม และโรงภาพยนตร์ ใน สปป.ลาว

การเปิดร้านอาหาร ร้านตัดผม และโรงภาพยนตร์ ใน สปป.ลาว

     กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว (Ministry of Information, Culture and Tourism) สปป.ลาว ได้กำหนดให้ร้านอาหาร ร้านตัดผม และโรงภาพยนตร์ สามารถเปิดได้ถึง 22.00 น. แต่จะต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การวัดอุณหภูมิของพนักงาน ก่อนการปฏิบัติงาน การจัดเตรียมเจลล้างมือให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ

     แหล่งที่มา: กรมประชาสัมพันธ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)