Top
asean-thailand

การป้องกัน COVID-19 ในบรูไน

การป้องกัน COVID-19 ในบรูไน

     เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 กระทรวงสาธารณสุขบรูไนได้ส่งเสริมให้ภาคประชาชนดำเนินการ ดังนี้

     1) พนักงานประจำร้านอาหารและศูนย์อาหารสวมหน้ากากอนามัย

     2) ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน \"Bruhealth\" พร้อมลงทะเบียนและสแกน QR Code ณ ทางเข้า-ออก ของสถานที่ต่าง ๆ

     แหล่งที่มา: กรมประชาสัมพันธ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)