Top
asean-thailand

ความมหัศจรรย์แห่งอาเซียน ณ ลาว

ความมหัศจรรย์แห่งอาเซียน ณ ลาว

DISCOVER ASEAN

ASEAN is a region of diversity waiting to be discovered. From our people to our nature, from our beliefs to our way of life, from sandy beaches to green valleys high above the clouds, from our cultures to our top delicacies, all these and more are waiting for you to come explore!

Let\′s discover LAOS - Simply Beautiful

ค้นพบความมหัศจรรย์แห่งอาเซียน

อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งความหลากหลายในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ผู้คน ธรรมชาติ ความเชื่อ วิถีชีวิต อาหาร ประเพณี วัฒนธรรม ไปจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นตา
ยังมีความมหัศจรรย์ของอาเซียนรอให้เราไปสัมผัสอยู่อีกมากมาย

วันนี้เชิญร่วมค้นพบ ลาว

 

VIENTIANE
Vientiane Capital is home to Lao PDR’s most significant national monuments, including the That Luang (Great Stupa), which is known as the symbol of Lao PDR and an icon of Buddhism. Out of all the beautiful temples or wats in Vientiane, a visit to Wat Sisaket is a must - built in 1818, it is one of the oldest temples in Vientiane. You should also spend a day at the Lao National Museum to explore the interesting mixture of revolutionary and contemporary exhibitions. The main sights in Vientiane are only a short walk or bicycle ride from most hotels.

เวียงจันทน์
เมืองหลวงและจุดศูนย์รวมสถานที่สำคัญอันเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศลาว ไม่ว่าจะเป็นพระธาตุหลวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทน์ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบลาว มีลักษณะเป็นสถูปเจดีย์สีทองอร่าม ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงสีทอง วัดสีสะเกด เป็นวัดสำคัญของเมืองเวียงจันทน์ สิ่งที่โดดเด่นของวัดคือโบสถ์เก่าแก่ ที่ยังคงมีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม ซึ่งผสมผสานศิลปะแบบไทยและลาว มีหลังคาเป็นไม้อันสวยงาม หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียงจันทน์ที่ห้ามพลาด ด้วยที่นี่เป็นสถานที่เก็บเรื่องราวประวัติศาสตร์ และของเก่าแก่ของชาติลาวไว้มากมาย เวียงจันทน์เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวสามมารถเดินชมหรือปั่นจักรยานท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ เนื่องจากมีระยะทางที่ค่อนข้างใกล้
 
 
SAVANNAKHET
Savannakhet Province is the most populated province in the country. A wide variety of ethnic groups are found in the province, such as Lowland Lao, Phoutai, Thai Dam, Katang, Mangkong, Vali, Lava, Soui, Kapo, Kaleung and Ta-Oi. Many Vietnamese and Chinese descendants also live in the province. This diversity is reflected in the province rich culture and delicacies.

สุวรรณเขต
สุวรรณเขตหรือสะหวันนะเขต เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งของลาว ด้วยเป็นแหล่งพำนักของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ที่มาอาศัยอยู่ร่วมกัน เช่น ภูไท ไทดำ ไทลื้อ ชาวบรู มะกอง งวน ตะโอย ตาเลียง ละเม็ด ละเวน กะตัง รวมทั้งเชื้อสายเวียดนามและเชื้อสายจีนบางส่วน บ้านเมืองยังคงสภาพดั้งเดิมเอาไว้ นอกจากนี้ วิถีชีวิตและอาหารการกินที่เกิดจากการผสมผสานความหลากหลายได้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
 
 
PAKSE
In the Pakse area, there are about 62 tourist sites: 32 natural, 7 historical, and 27 cultural. And many French colonial style buildings still remain standing in the city. You can take a walk from Sedon Bridge, often called the \′old bridge\′ by the people of Champasack, to see the old French style quarter or visit Wat Poratana Sadsadaram (Wat Luang Temple) in the center of Pakse district. For people who likes to shop, you can stop by the new Pakse Market, various shopping centers and small markets around city. These are the ideal place for you buy local handicrafts at reasonable prices.

ปากเซ
เมืองใหญ่ทางใต้ของลาว เรียกได้ว่าเป็นประตูสู่ลาวใต้ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวไว้รองรับนักท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบกว่า 62 สถานที่ ประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 32 แห่ง ทางประวัติศาสตร์ 7 แห่ง และทางวัฒนธรรม 27 แห่ง ในเขตเมืองยังมีเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลหลงเหลืออยู่จำนวนมาก วัดหลวง หรือวัดโพธิ์ระตะนะสาสะดาราม วัดเก่าแก่ของลาวใต้ เป็นโรงเรียนสงฆ์แห่งแรกของเมืองจำปาสัก ที่พระอุโบสถมีการแกะสลักไม้บนบานประตูและหน้าต่างอย่างงดงาม แต่หากต้องการเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นสดใหม่ ราคาย่อมเยา ต้องไปตลาดดาวเรือง
 
 
VANG VIENG
The small town of Vang Vieng is located 150 kilometers north of the capital Vientiane. This is a place full of dreamlike landscapes, bizarre limestone mountain peaks and scenic cliffs, where you can see the Nam Song (Song River) bisecting the town. You can also explore caves at the base of the town’s limestone mountains. There are a variety of well-developed tourism services in Vang Vieng and a wide range of accommodations. Water sports such as kayaking and tubing are popular and rock climbing is also a growing pastime. Vang Vieng also offers some peaceful tourist spots, which include 16th-17th century monasteries as well as small Hmong villages.

วังเวียง
วังเวียงได้ชื่อว่าเป็น กุ้ยหลิน แห่งลาว ด้วยทัศนียภาพของภูเขาหินสูงใหญ่สลับซับซ้อนที่ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลังของท้องทุ่งนาที่ราบและสายน้ำไหลผ่าน เมืองเล็กๆแห่งนี้จุงเป็นจุดหมายปลายทางของนักเที่ยวที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายสู่ความสงบ มีถ้ำใหญ่น้อยมากมายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งการพายเรือ การปีนหน้าผา ล้วนมีพร้อมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว
  
 
LUANG PRABANG
Situated in the centre of northern Laos, Luang Prabang is classified as a UNESCO World Heritage Site for its outstanding cultural, historic and architectural values and its harmonious relationship between the natural and man-made environment. In the 14th century, King Fa Ngum founded the first Lao Kingdom, the Lane Xang. Luang Prabang remained the capital of Lane Xang until 1565 when the capital was moved to Vientiane. It remained as the country’s spiritual and religious centre up until today.

หลวงพระบาง
เมืองมรดกโลกที่ถูกขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก้ ที่มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมดั้งเดิม และ ความผสมผสานกันอย่างลงตัวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นภายหลัง เมืองหลวงเก่าของลาวนี้ เปรียบเสมือนพิพิธพันธ์มีชีวิต กล่าวคือ การมองเห็นผ่านรูปภาพไม่สามารถเทียบได้กับการไปสัมผัสด้วยตาตัวเองสักครั้ง
XIENG KHOUANG
Xieng Khouang is home to the ‘Plain of Jars’, the prehistoric stone megaliths which attracts thousands of tourists to the province every year. The Lao government is currently finalising an application to the World Heritage Committee to consider listing the Plain of Jars as another World Heritage Monument, as the area is of significant archaeological importance.

เชียงขวาง
หนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์สำคัญทางตะวันออกเฉียงเหนือของลาว มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ลาวกำลังอยู่ในขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่าง ทุ่งไหหิน มีลักษณะเป็นเนินเขาเล็ก ๆ แผ่ขยายกว้างออกไป บนเนินมีหินรูปทรงคล้ายไห บางใบคล้ายโอ่ง บางใบสูงใหญ่ ขนาดแต่ละใบกว้าง 1-2 เมตร ตั้งเรียงรายอยู่ทั่วบริเวณ
 
 
 
 

ขอขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ