Top
asean-thailand

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง RCEP ตอนที่ 5 โอกาสลงทุนบริการใน RCEP ทำอย่างไรให้ปัง!

การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง RCEP ตอนที่ 5 โอกาสลงทุนบริการใน RCEP ทำอย่างไรให้ปัง!

     แหล่งที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์