Top
asean-thailand

ประธานอาเซียน 2562 : เป้าหมายและความท้าทาย การพัฒนาร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ประธานอาเซียน 2562 : เป้าหมายและความท้าทาย การพัฒนาร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ขอบคุณภาพจาก กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ